Raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenus kood 500, 600, 900

 • Korteriühistu majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamise registrites.
 • Kronoloogiliste (päevaraamat) ja süstemaatiliste (pearaamat ja analüütiline arvestus) registrite pidamine.
 • Raamatupidamise teenus sisaldab KÜ juhatuse kirjalikul nõudmisel üks kord kuus KÜ juhatusele raamatupidamise programmist saadava tulemiaruande, müügireskontro (võlglaste aruannete) saatmist KÜ juhatuse e-posti aadressile.
 • KÜ majandusaasta bilansi, tulude-kulude aruande, rahavoogude aruande koostamine ja esitamine juhatusele (ja revidendile revidendi olemasolul) kinnitamiseks üks kord aastas eeldusel, et KÜ juhatuse poolt on raamatupidamisele kõik kuludokumendid eelnevalt esitatud.
 • Majandusaastaaruande sisestamine äriregistris elektroonselt KÜ juhatuse eest.
 • Raamatupidamise teenus sisaldab korteriomanikele tähtaegselt arvete koostamist (üks kord kuus) ja arvete väljastamist korteriomanike e-posti aadressile üks kord kuus hiljemalt 18 kuupäevaks. Eeldusel, et kommunaalteenuste pakkujate arved on laekunud raamatupidajale õigeaegselt ja jagatavate kulude arvestuspõhimõtted on KÜ juhatuse poolt edastatud raamatupidajale.
 • Esitatud arvete alusel ühikuhinna väljatöötamine, muudatuste ja kontrolli teostamine vastavalt KÜ juhatuse poolt antud jagamise põhimõtetele (majanduskavale). Remondi-reservfondi maksete arvestus. Tarnijate maksete arvestus (prügivedu, elekter, soojus, gaas jne), vastavalt KÜ juhatuse poolt näidatule (majanduskavale).
 • Tarbijate, tariifide ja pindade arvestuse pidamine ja muudatuste teostamine KÜ juhatuse poolt kirjalikult esitatud andmete alusel.
 • Korteriomanikele esitatud arvete tasumiste sisestamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine jne.
 • Raamatupidamise teenuse hind sisaldab vajadusel ühe Korteriühistu palgal oleva töötaja palga arvestust s.h maksudeklaratsioonide esitamist. Elektroonselt Maksuametile maksudeklaratsiooni esitamise eelduseks on raamatupidajale selle volituse andmine elektroonses keskkonnas KÜ juhatuse poolt. Palgaarvestuse hind alates teisest töötajast on 7 eurot kuus töötaja kohta (lisandub käibemaks). Raamatupidamise teenuse hind ei sisalda töötajate registreerimist töötaja registris.
 • Panga õigused raamatupidajale määrab KÜ juhatus;

17 aastat kogemust kinnisvara halduses ja hoolduses.

Saada meile hinnapäring