Raamatupidamisteenus

Pakume raamatupidamisteenust vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamisseadusele:

 • Kliendi majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamise registrites;
 • Kronoloogiliste (päevaraamat) ja süstemaatiliste (pearaamat ja analüütiline arvestus) registrite pidamine;
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine kooskõlas EV maksuseadustega
 • Kliendi tulude-kulude aruande koostamine tulu-ja kululiikide lõikes ja esitamine juhatusele vastavalt kokkuleppele;
 • Aastabilansi, tulude-kulude aruande, rahavoogude aruande koostamine ja esitamine juhatusele ja revidendile või audiitorile kinnitamiseks;
 • Omanikele tähtaegselt arvete koostamine ja väljastamine;
 • Tarbijate, tariifide ja pindade arvestuse pidamine ja muudatuste teostamine;
 • Esitatud arvete alusel ühikuhinna väljatöötamine, muudatuste ja kontrolli teostamine;
 • Remondimaksete arvestus;
 • Elanikele esitatud arvete tasumise sisetamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine;
 • Vastavalt kokkuleppele juhatusega laekumistest kokkuvõtte tegemine;
 • Kliendile raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja lähtudes kliendi vajadustest

17 aastat kogemust kinnisvara halduses ja hoolduses.

Saada meile hinnapäring