Ventilatsiooni hooldus

Ventilatsiooni hooldus

sisaldab ventilatsiooni kontrolli, reguleerimist, korrastamist, parandamist, remontimist, puhastamist jne.

Põhilised tööd ventilatsiooni hooldusel:

 • automaatika- ja mõõteseadmete kontroll, seadistusparameetrite kontroll ja muutmine vastavalt aastaajale ja vajadusele;
 • sisse- ja väljatõmbesüsteemide ventilaatorite ja mootorite hooldus;
 • elektriühenduste kontroll
 • sulgemisklappide hooldus;
 • filtrite hooldus, puhastus, vahetus;
 • soojusvaheti (rootor või plaat) hooldus;
 • vee- või elektrikalorifeeride hooldus;
 • kondensaadi äravoolu kontroll ja puhastamine;
 • torustike ja selle osade hooldus (suitsuklapid, tuletõkkeklapid);
 • vajadusel õhuhulkade seadistamine ja mõõtmine;
 • Välisõhu restide kontroll ja puhastus;
 • Filtrite mustumise kontroll ja vahetuse vajaduse väljaselgitamine;
 • Filtrite vahetus(vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga):
 • Uute filtrite hankimine (vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga);
 • Tööparameetrite kontroll ja seadistamine;
 • Ventilatsioonisüsteemide rikete ja häirete kõrvaldamine;
 • Ventilatsioonisüsteemide häälestamine,tasakaalustamine ja mõõdistamine eraldi kokkuleppel tellijaga;
 • Ventilatsioonikanalite puhastamine eraldi kokkuleppel tellijaga;
 • Hooldus-ja remondimaterjalide vajaduse ning koguse väljaselgitamine ning esitamine tellijale.
 • Soojustagastusega ventilatsiooniagregaadid kasutavad soojuse kinnipüüdmiseks soojusvahetit. Kuigi seade on kaitstud filtritega, satub aja jooksul tolmuosakesi soojusvaheti pinnale ja seadme sisse. Soojusvaheti ummistub ja seadme jõudlus langeb, kasvab elektrikulu ning väheneb kasutegur. Selle vältimiseks on soovitatav peale tavalise filtripuhastuse ja vahetuse teha seadmele suurem hooldus.
 • Hoolduse käigus kontrollitakse ning vajadusel vahetatakse filtrid, puhastatakse soojusvahetid, kontrollitakse ventilaatorite (mootorid, laagrid) olukorda, vaadatakse üle rihmad ja pingutatakse üle elektriühendused. Kontrollitakse kondensvee äravool ning vajadusel puhastatakse. Hooldus kindlustab seadmele pikema eluea ning aitab avastada tekkivaid rikkeid.

17 aastat kogemust kinnisvara halduses ja hoolduses.

Saada meile hinnapäring