Nõrkvoolu seadmete ja ATS-hooldus

ATS-turvasüsteemid ja fonosüsteemide hooldus.

 • Turvasüsteemide regulaarse hoolduse käigus kontrollitakse:
 • Tulekahjusignalisatsioonisüsteemis kvartaalselt vähemalt ühe anduri või käsiteadusti rakendumist igast valvetsoonist, et katsetada keskseadme tööd. Katsetus tehakse igal kuul erinevast ahelast/andurist alarmkellade-sireenide tööd
 • ATS häiresignaalide edastumist hoonet valvava turvafirma  valvekeskusesse
 • kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda  vastavalt nendele kontrollitakse keskseadme häire-, vea ja abifunktsioone reservtoiteakude mahtude piisavust hoone struktuuri ja kasutusala muudatustest tingitud võimalike ohtude puudumist süsteemi toimimisele kontrollida visuaalselt automaatse tulekahju- signalisatsioonisüsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest keskseadmesse.
 • Kord aastas kontrollida iga anduri, teatenupu ja alarmseadme tööd vastavalt tootja soovitustele kõikide andurite korrasolekut visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud visuaalselt, et strukturaalsed või omanikust tingitud muudatused ei ole mõjutanud nõudeid teatenuppude, andurite ja alarmkellade paigutusele.
 • Kontrollida süsteemi voolutarvet ja akude seisukorda ventilatsioonisüsteemi ja muude ettenähtud süsteemide automaatset
 • väljalülitumist häire korral valvesignalisatsioonisüsteemis kvartaalselt igas valvegrupis vähemalt kahe anduri rakendumist, et katsetada keskseadme võimet võtta vastu signaale.
 • Vastavalt infrapuna liikumisanduri kontroll – liikumistest (Walk test) valvekeskusesse jõudva signaali kontrollimisega, vajadusel infrapunaandurite läätsede puhastamine, magnetkontaktanduri kontroll – signaal magnetkontakti avamistest koos valve-keskusesse jõudva info kontrollimisega. 
 • Paanikanuppude korrasolekut koos lokaalsesse valvekeskusesse jõudva info kontrollimisega keskseadme häire-, vea ja abifunktsioone kontrollitakse kas on toimunud süsteemi tööd mõjutav mis tahes muudatus objektil signaalide edastumist alarmseadmetele (sireenid, vilkurid jm.), signaalide edastumist turvafirma valvekeskusesse (juhul kui on turvafirmaga leping).
 • Kontrollida kõiki sissekandeid hoolduspäevikus. Tegutseda vastavalt nendele, hoolduse  käigus  avastatud vea kohta tuleb teha märge päevikusse ja parandus-tegevust tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik.
 • Kord aastas kõikide andurite korrasolekut, kõikide süsteemi seadmete töökorrasolekut, süsteemi voolutarvet ja reservtoiteakude seisukorda, hoone struktuuri ja kasutusala muudatustest tingitud võimalike ohtude või takistuste mõju süsteemi toimimisele.   
 • Läbipääsusüsteemis kvartalis kaardilugejate korrasolekut, katsetades kõiki kaardilugejaid kontrollkaardiga juhtprogrammi korrasolekut.
 • Kord aastas mootorlukkude ja elektriliste vasturaudade korrasolekut liikuvosade õlitamise ja elektrooniliste osade puhastamise näol süsteemi tarkvara korrasolekut reservtoiteakude seisukorda.
 • Videovalvesüsteemis kvartalis visuaalselt kõikide videoseadmete korrasolekut (vajadusel vastavad kaamerad puhastatakse), videopiltide kvaliteeti (vajadusel reguleeritakse), salvestuse olemasolu ja vastavust ettenähtud salvestusajale.
 • Kord aastas kõikide seadmete ja ühenduste korrasolekut suitsuluukide süsteemis.
 • Kvartaalselt reservtoiteakude mahtude piisavust süsteemi toimivust.
 • Kord aastas visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud.

17 aastat kogemust kinnisvara halduses ja hoolduses.

Saada meile hinnapäring