BCG Haldus

Logi sisse E-Haldusesse

Hooldusteenused

Hooldusteenust teostatakse objekti halduri järelevalve all, millega garanteeritakse tööde kvaliteetne teostamine ja seeläbi omaniku rahulolu.Hoolduse käigus teostatud tööd fikseeritakse hooldusprogrammis, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu, kuluarvestuse ning analüüsi võimaluse. :


·         Objekti (pea) mõõdikute näitude esitamine ja individuaalmõõdikute näitude kogumine ja edastamine raamatupidamisele;

·         Katuste ja parapettide tehnohooldus ;

·         Akende tehnohooldus üldpindadel ;

·         Välisuste,lukkude ja sulgurite tehnohooldus ;

·         Seinte pindade tehnohooldus ;

·         Põrandakatete tehnohooldus ;

·         Veevarustuse tehnohooldus ;

·         Kanalisatsiooni-ja drenaazisüsteemide tehnohooldus ;

·         Elektripaigaldise tehnohooldus ja elektrikäit ;

·         Elektrisüsteemide käidu korraldamine vastavalt EV Elektriohutuseaduse §12

·         Rikkevoolukaitse lülitite testimine ;

·         Turvavalgustussüsteemide käit ;

·         Automaatse tulekustutussüsteemi tehnohooldus ;

*Küttesüsteemi tehnohooldus ja küttegraafikute seadistus vastavalt välistemperatuurile.

 

·           Küttesüsteemi(soojasõlm,jaotustorustikud,püstikud üldkasutatavates ruumides, soojusvahetid, filtrid, isolatsiooniühendused, mõõteriistad,pumbad) kontroll üks (1) kord nädalas, s.h.tarbevee ja küttefiltrite puhastus.Tehnohooldus ja järelvalve. Talvel küttesüsteemi automaatika reguleerimine saavutamaks elamule kõige optimaalsemat küttegraafikut.

·           Soojussõlmes soojusvahetite läbipesu 1x aastas, automaatika kontroll ja hooldus.

·           Soojusmõõdiku taatlemine 1xaastas

·           Reguleerimise tihedus sõltub välistemperatuuridest. Köetavates ruumides peab olema temperatuur vähemalt 18 kraadi või korteriomanikega saavutatud kokkuleppele vastav. Kütteperioodil teostatakse igakuine analüüs süsteemi toimimisest.

Kõik toimingud on suunatud küttekulude kokkuhoiule!