BCG Haldus

Logi sisse E-Haldusesse

Avariiteenus 24h


Avarii lokaliseerimise maksumus on hooldussumma sees,  lokaliseeritud avarii põhjuste kõrvaldamine toimub tunnihinna alusel, millele lisandub materjalide maksumus. Korterisisesed tööd on tasulised.

·         Avarii lokaliseerimine-avarii põhjuse avastamine ja kahju mõju peatamine 2 tunni jooksul.

·         Avariibrigaadi (tehniku) väljakutse tasuta (sisaldub hooldusteenuse hinnas)

·         Avarii likvideerimine 24 tunni jooksul - vajalike taastamis-/remonttööde teostamine 24 h jooksul kasutamisomaduste täielikuks taastamiseks.

·         Avariiolukordade lokaliseerimine külma vee, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemides. Avariid lokaliseeritakse kahe tunni jooksul. Teenuseid teostatakse vastavalt väljakutsetele 24 tundi ööpäevas.

·         Juhul, kui remondiobjekt ei kuulu elamu üldkommunikatsioonide hulka, tasub tööde maksumuse korterisiseste tööde eest väljakutse esitanud isik, st. elanike/omanike vastutuse piir kulgeb alljärgnevalt:

a)        santehnilised tööd (vesi, kanalisatsioon) – alates väljundist peatrassidest;

b)        elektritööd – alates korteri peaautomaadist;

·         TÄITJA selgitab välja avarii põhjused ja informeerib  korteriühistu juhatust vajalikest remonttöödest avarii likvideerimiseks.