BCG Haldus

Logi sisse E-Haldusesse

Korterelamute haldus

BCG Halduse peamiseks tegevussuunaks on korterelamute haldus-, hooldus- ja heakorratööd. Pakume korterelamutele nii komplekset haldus- ja hooldusteenust, kui ka eraldiseisvaid tugiteenuseid, sõltuvalt elamu vajadustest. Oma töös lähtume EV Standardist EVS 807:2010 "Kinnisvara korrashoiu tegevused". Igale korterelamule määratakse personaalne haldur, kes tagab korterelamu korrashoiu haldus- ja hooldusalastes küsimustes.

Korterelamu halduri peamisteks tööülesanneteks on:

 • korterelamu dokumentatsiooni kogumine, säilitamine ja korrashoid
 • elanikele info jagamine elamuga seotud küsimustes
 • tehnohoolduse ja heakorratööde korraldamine ja kontrollimine
 • ehitus- ja remonttööde korraldamine ja kontrollimine
 • vajalike lepingute sõlmimine
 • elamu remondikava koostamine
 • suhtlemine kinnisvarahaldust puudutavate ametiasutustega
 • kommunaalnäitude korjamine, edastamine ning analüüs
 • arvete väljastamine elanikele soovitud viisil
 • suhtlemine võlgnikutega
 • koosolekute korraldamine ning regulaarne aruandlus.

 

Põhjused, miks valida BCG Haldus OÜ oma kinnisvaraalaseks partneriks:

 • oleme finantsiliselt stabiilne ja usaldusväärne ettevõte
 • pakume soodsaid hindu
 • pikaajalised kogemused haldus- ja hooldusteenuste osutamisel
 • meil töötavad kogemustega ja sertifitseeritud kinnisvarahaldurid
 • oleme paindlikud ning ükski olukord pole lahendamatu
 • oleme kliendikeskse mõtlemisega
 • arendame järjepidevalt oma teenuseid.